29 7 2008 PELANCARAN RAKAN COP DAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH