4 6 Sept 2012 Kovensyen Kumpulan Inovatif Dan Kreatif Perkhidmatan Awam Ke 25 Peringkat Negeri Perak