6 9 2012 Mesyuarat Jawatankuasa Penyelarasan Penyelidikan Dan Pembangunan Kanak Kanak Kebangsaan